פרטיות ואבטחה

פרטיות המשתמש, שמירת המידע והשימוש בו
הנהלת האתר מקפידה על פרטיות משתמשיה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ועל פי כל דין. האתר משמש כזירת מידע ומכיל מידע על מחירי מוצרים שונים מעולם המסחר האלקטרוני לרבות הצעות של ספקי שירות שונים. בשימוש לאתר בכלל ובעת הגשת בקשות למידע בפרט המשתמש מאשר לחברה ו/או מי מטעמה ו/או יורשיה להעביר את כל המידע אשר המצוי אודות המשתמש לצדדים שלישים, בכסף או בשווה כסף.
האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שמסר המשתמש, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל ולמדיניות הפרטיות של האתר.
האתר עושה שימוש בעוגיות ("Cookies") כדי לאחסן מידע על המשתמש כגון העדפות אישיות, דפים בהם ביקר, שירותים בהם התעניין וכו'. בעת השימוש באתר המשתמש נותן הרשאה לאתר להטמין עוגיות במחשבו / בציוד הקצה בו משתמש, ובפרט, מאפשר ל GOOGLE להטמיע עוגיות מסוג DART המאפשר לפרסם מודעות למשתמשי האתר על סמך ביקוריהם באתר, ביקורים באתרים של צדדים שלישים ובאתרים אחרים באינטרנט. המשתמש רשאי לסרב לשימוש בעוגיות מסוג DART על ידי שינוי מדיניות הפרטיות בדף https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
עם זאת, על המשתמש להיות מודע לכך שהסרת העוגיות או חסימת האפשרות להטמנתן עשויה למנוע הצגת חלק מהתכנים המופיעים באתר או להציגם באופן חלקי בלבד.

הסכמה לקבלת דיוור מהאתר
הרישום לאתר, הגשת בקשות לקבלת מידע, השארת פרטים באתר ו/או מסירת פרטים באמצעות האתר מהווה, בין היתר, הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות הודעות טקסט (SMS) בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פנייה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: info@recomize.co.il

אבטחת המידע
האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.